• almbur.com.ua
 • www.stenorez.com.ua
 • stork-service.ru

 • Készült az NCA
  támogatásával
  2008

  Bűnmegelőzési modellprojekt


  A Nagyrábéi Polgárőr Egyesület Nagyrábé közbiztonsági helyzetének javítására egy komplex, a település lakosságának valamennyi rétegét érintő, modell értékű bűnmegelőzési programot valósított meg az IRM által kiírt sikeres pályázatnak köszönhetően. A Polgárőrség közhasznú jogállású, a Nagyrábéi Szélmalom Egyesület keretében végzi tevékenységét.

  Ha a bűnmegelőzés kérdését akár települési, akár országos szinten vizsgáljuk az minden esetben egy komplex feladat.

  Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a kérdést nem lehet eredményesen megoldani, ha azt csak egy-egy állami vagy önkormányzati szerv vállalja magára, bármely jelentős személyi vagy anyagi ráfordítást is fektet be. Az elvárt hatékonyság csak a társadalom széles rétegeinek és valamennyi szereplőjének bevonásával lehetséges. Jelen projektünk, ezen elvet figyelembe véve, egy konzorciumban valósult meg. A konzorciumban megjelölt szervezeteken kívül számos szervezet ill. intézmény is bevonásra került a projekt megvalósítására.

  A konzorciumban résztvevő szervezetek az alábbiak voltak:

  Nagyrábé Szélmalom Egyesület- fő pályázó, Nagyrábé Önkormányzat- társpályázó., Roma Kisebbségi Önkormányzat-társpályázó, Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumtárspályázó.

  A program támogatói voltak: Püspökladány Rendőrkapitányság, Nagyrábéi Önkormányzat intézményei, Általános iskola, Idősek Otthona,, Háziorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Területileg illetékes Gyámügyi Hivatal, Nagyrábéi Református gyülekezet, Nagyrábéért Alapítvány,

  Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület. A végrehajtott bűnmegelőzési program egy komplex, a

  lakosság valamennyi rétegére kiterjedő partneri együttműködésen alapuló tevékenység volt. A programon belül három kiemelt célcsoportot jelöltünk meg az alábbiak szerint: A program során a megvalósított tevékenységünket modulokra osztottuk, melyek szorosan egymásra voltak hangolva, de önálló tematikát képeztek. Fiatalkorúak bűnmegelőzési modulja: Cél cso port a településen lakó 6-14 év ill. a 14-18 év közötti lakosság, valamint kapcsolódó célcsoport szülők felügyelők voltak A fiatalkorúk felkészítése egy komplex programot takart melyet havi

  ütemezéssel valósítottunk meg. Minden hónapban más-más szorosan egymásra épülő témakört dolgoztunk fel. Törekedtünk arra, hogy a témában jártas szakembereket bízzunk meg

  a feladatok végrehajtására. Időskorúak bűnmegelőzési modulja: Célcsoport itt a településen lakó nyugdíjasok ill. az önálló életvitelre csökkent mértékben alkalmas felnőtt lakosság volt. A végrehajtott modul szintén egy komplex felkészítési programot takart, melyet havi lebontásban ütemezve valósítottunk meg. Az egyes témák előadói a témában jártas szakemberek megbízási

  formában teljesítették, az előirt előadásokat. Külön figyelmet fordítottunk az idősek vagyonvédelmi, lakás és vagyonbiztosítás jogi kérdéseire.

  Polgárőr képzési modul: Célcsoport a Nagy rábéi Polgárőrség vezetői és tagjai voltak. A bűnmegelőzési program nem lehet eredményes és fenntartható a nélkül, hogy a településen

  belül az arra leghivatottabbak a polgárőrök ne rendelkezzenek megfelelő felkészültséggel és felszereléssel. Ezért bűnmegelőzési programunk fontos részét képezte, hogy a polgárőreinket is felkészítsük. Különös figyelmet fordítottunk a fiatal és idősseb polgárőrök speciális tréningeken való felkészítésére.

  Tudva lévő, hogy a Nagyrábéi Polgárőrség egy frissen alakult szervezet, melynek tagjai az elkötelezettségen, lelkesedésen túl nem rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel.

  Decemberben összegeztük egy szakmai napon a projekt addigi tapasztalatait, áttekinttettük az előttünk álló feladatokat, meghatároztuk a további teendőket. Összegzésként megállapítható, hogy a program során Nagyrábé település közbiztonsága javult, elértük, hogy a lakosság nagy része

  jogkövető magatartást folytat. Külön kiemelném, hogy csökkent az időskorúak és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Elértük, hogy a településen belül működő különböző szektorokban tevékenykedő szervezetek, intézmények összefogása erősödött.

  Programunknak köszönhetően sikerült a lakosság figyelmét felkelteni a családon belüli erőszak megelőzésére, kezelésére. Programunk bebizonyította, hogy ilyen községi szinten is lehet kézzelfogható eredményeket elérni, amit a régió ill. az ország hasonló adottságú településein eredményesen lehet alkalmazni. Ezúton is szeretném, megköszöni a programban résztvevő

  személyek, intézményvezetők, támogatók munkáját, és kívánok sok sikert az elkövetkező időben. A projektről készült DVD filmet és a szöveges értékelést az érdeklődők a Teleházban megtekinthetik.

                                                                                                               

                                                                                                                          Kovács József elnök

  Ön a(z) 16933. látogatónk