• almbur.com.ua
 • www.stenorez.com.ua
 • stork-service.ru

 • Készült az NCA
  támogatásával
  2008

  Beszámoló 2007


   

  Beszámoló a Nagyrábé Polgárőrség 2007. évben végzett munkájáról.

  .

  A Nagyrábé Polgárőr Egyesület elnöksége nevében nagy tisztelettel köszöntöm a Testületi ülés résztvevőit. Tényleg, szívből köszönöm a Polgármester Asszonynak, hogy napirendre tűzte a polgárőrség 2007. évben végzett munkájáról szóló beszámolás lehetőségét.

  Azért azt a jelzőt hozzátenném, hogy ez egy történelmi jelentőségű beszámoló a mi életünkben, hisz első alkalommal adunk számot a végzett munkánkról.

  Engedjék meg, hogy az Egyesületünket egy pár szóban mutathassam be. 2007 februárjában a Nagyrábé Szélmalom Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy az amúgy létező de nem működő Polgárőrséget újra szervezi.  

  Az elhatározást tett követte, és 2007. március 01- vel a községben 41 fővel elkezdte működését a Polgárőrség. Az Egyesület taglétszáma folyamatosan nő, így most az Egyesület taglétszám eléri a 63 főt. Az ujjá alakult Polgárőr Egyesület, elkészítette alapszabályát, melyet az Egyesület tagsága egyhangúan  fogadott el.

  Megválasztásra került az Egyesület Elnöksége

    - Elnök: Kovács József

    - Elnök helyettes: Jakab Zsigmond

    - Vezetőségi tag: Veress Zoltán,

                                 Rubos József

                                 Csóka László.

  Pénzügyi Bizottság.  

  • - Tiszai Károly
  • - Sziki Róbert
  • - Csóka Lászlóné

  -           2  -

  Az induláshoz nagy segítséget kaptunk a helyi Önkormányzattól, és Polgármester Asszonytól, aki az egyesület részére az önkormányzat udvarán lévő egyik iroda helységet költségmentesen rendelkezésünkre bocsátotta. Ezen kívül anyagi támogatást is kaptunk a testülettől 100,000 Ft-ot és a Polgármester asszonyt egy havi költségtérítési illetményt.

  Az ujjá szerveződött polgárőrség az alábbi elveket figyelembe véve az idevonatkozó jogszabályok / Polgárőr Törvény /kezdte meg működését.

  Közismert volt, hogy hazánkban az összes ismerté vált bűncselekmény között a vagyon elleni bűncselekmények száma a meghatározó.  Elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedésével lehetet számolni. A közbiztonságért érzett felelősségünk arra kötelezet minket, hogy ezzel a tendenciával a Polgárőrség is felvegye a harcot. Ez mindenképpen nagyobb áldozatokat, többlett-feladatokat és többlett-kiadásokat rótt a Polgárőr Egyesületre.

  Ennek figyelembe vételével a Polgárőr Egyesület az alábbi feladatokat tűzte célul ki.

  - Törekedünk a bűnmegelőzést szolgáló közterületi jelenlétünk növelésére. Jussunk el olyan helyszínekre, ahol korábban ritkán vagy egyáltalán nem járőröztünk.

  - A szolgálat megkezdésekor tájékoztatjuk a területileg illetékes rendőri ügyeletet.

  - Biztosítjuk, hogy a közterületen észlelt illegális tevékenységekről mielőbb értesítést kapjanak az illetékesek.

  - Megbízható adatokat adunk az elkövetőkről és azok járműveinek esetleges adatairól.

  - Ha tettenérés lehetősége adott és a polgárőrök számbeli fölénye lehetővé teszi, akkor a rendvédelmi szervek kiérkezéséig visszatartjuk a gyanúsítottakat és a helyszint eredeti állapotában, megőrizzük,

  - Szolgálatunkat jól látható a polgárőrséghez való tartozást jelző mellényben látjuk el.

  - Különös figyelmet fordítunk a lakosság és közintézmények vagyontárgyaiknak biztonságára, lakás     és üzlet betörések, a köztéri rongálások megelőzésére.

  - Az illegális szemétlerakó helyek hollétéről értesítjük az önkormányzatot.

  - Kampány jellegű akciókat szervezünk, a nyári idegenforgalmi, az őszi bűnmegelőzési program alapján, a halottak napja, és az év végi ünnepeket megelőző hetekben.

  - A helyi médiát kihasználva bűnmegelőzési propagandát folytatunk.

  - Kiemelten kezeljük az idősek, egyedül élő emberek védelmét.

  - Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a posta és postások biztonságára.

  Az egyesület tagjai 2007. július 31.-ig szolgálatukat saját személygépkocsijukkal látták el. 2007. augusztus 01.-től pedig a Hajdú Bihar megyei Polgárőr Szövetség által kapott Lada-Niva terepjáró segítette minden napi munkánkat.

  -  3  -

  Polgárőreink, az elmúlt kilenc és fél hónapban, 644 fővel 3075 órát szolgáltak a községben. Az egyesület taglétszáma folyamatosan nő és a mai napon már 63 fő polgárőr van tagnyilvántartásunkban.

  2007. augusztus végén 22 fővel megalakult a Bihardancsházi Polgárőr csoport mely a Nagyrábéi polgárőrség részeként működik.

  Kiemelt feladataink voltak.

  2007. március 15-én biztosítottuk a községi fáklyás felvonulást. Ebben a hónapban 6-fővel vettünk részt a Püspökladány Rendőrkapitányság, Biharnagybajom Rendőrőrs által szervezett közlekedési és közbiztonsági akcióban. 

  Még ebben a hónapban szolgálatos Polgárőreink jelzése és éberségének köszönhetően, elfogásra került két személy, akik Bai Zsigmond családi házának udvaráról gázolajat tulajdonítottak el.

  Áprilisban biztosítottuk az első ízben megrendezésre került Sárrétiez főző-fesztivált.

  Áprilisi hónaphoz tartozik még, hogy két pályázatot is adtunk be az Országos Polgárőr Szövetséghez, melyből az egyik pályázatunk 100.000 Ft-ot nyert. Ebből illetve a Polgármesteri Hivataltól kapott pénzből vásároltunk polgárőreink részére láthatósági mellényt, mágnes csíkokat Polgárőrség felirattal, és a községben polgárőrség működik feliratú táblákat, melyek a községnév táblák alá rögzítettünk.

  Májusban sikeresen pályáztunk a Határőrség által a Polgárőrségek részére átadót személygépkocsik egyikére.  A Lada Niva típusú személygépkocsi 2007. júliusában került a Nagyrábé Polgárőrséghez, mellyel augusztus óta folyamatosan látjuk el a szolgálatot. A rendőrséggel közösen részt vettünk egy helybéli leány gyermek felkutatásában.

  2007. június 11-én pályázatott, adtunk be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, által kiirt pályázatra, a Nagyrábéi Polgárőr közbiztonsági modellprojekt megvalósítása címmel. A pályázatunkat eredményesen bírálták el, és egyesületünk 3.582.000 Ft-ot nyert. Biztosítottuk augusztusban a kistérségi ifjúsági találkozott, ahol nem csak éjszaka, hanem nappal is jelen voltunk.

  A pályázati anyagban leírtak megvalósítása, szeptemberben kezdődőt az általános iskola alsó és felső tagozatos tanulóinak bevonásával, ahol a gyermekek különböző bűncselekmények, áldozattá válásának eseteiről esett szó.  Az előadás sorozat az idősek napközis otthonában folytatódott.

  Az előadásokat Szilágyi Erika r. szds. Bűnmegelőzési Előadó tartotta.

  Októberben részt vettünk a jubileumi 25. szüreti felvonulás és az azt követő szüreti bál biztosításában, biztosítottuk az október 23-i fáklyás felvonulást.  Még ebben a hónapban, drog, alkohol és az ezzel összefüggő élettani hatásokról tartott előadást az BIKE-nek Dr. Tverdota László háziorvos.

  Novemberi hónapban az idősek napközi otthonában a vagyonelleni bűncselekményekről és azok megelőzéséről esett szó, az előadást Scheirer Emese biztonságtechnikai főelőadó tartotta. Mindenszentek és halottak napján fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre a község temetőjében és annak közvetlen környezetében.

  -  4  -

  Decemberben polgárőreink két alkalommal is részt vettek az Európai Unió egész területén egyszerre végrehajtott, a Püspökladányi Rk. által koordinált fokozott közúti és közbiztonsági akcióban. A megnövekedtet karácsonyi üzleti forgalom miatt, fokozottan ellenőriztük a községben található kereskedelmi és vendéglátóhelyeket, fokozott figyelmet fordítottunk a község nyugalmát esetleg negatívan befolyásoló események megelőzésére.

  Decemberben első alkalommal rendeztük meg Polgárőr esténket ahol egész évi munkájuk elismerése képen tárgy jutalomban részesült Jakab Zsigmond, Elek Sándor és Daróczi Lajos polgárőrök.

  Megállapítható, hogy a közbiztonság megszilárdítása végett, szükség volt Nagyrábén újra megalakítani a Polgárőrséget.

  Elmondható, hogy amikor polgárőr szolgálat volt a községben, akkor olyan cselekmény nem történt, ami a lakosságot irritálta volna.  Elismeréssel kell szólni minden polgárőrről, akik saját szabadidejét feláldozva minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a közbiztonság megszilárdításán dolgoztak.

  A Polgárőrség ebben az évben is kiemelten kezeli a biztonságot, a különböző vagyon ellen bűncselekmények megelőzését.

  Fő feladatunknak tartjuk továbbra is a gyermek és időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzését, községben tartandó rendezvények biztosítását. Ehhez kérjük a Tisztelt képviselő testület anyagi és erkölcsi támogatását.

  Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Nagyrábé Polgárőrség 2007-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, elfogadni szíveskedjenek és további támogatásaikkal a fent maradásunk segítésére legyenek.  

  Nagyrábé, 2008. március 13.

                                                                                                                      Kovács József

                                                                                                                  Polgárőrség Elnöke .

   .

  Ön a(z) 16933. látogatónk