• almbur.com.ua
 • www.stenorez.com.ua
 • stork-service.ru

 • Készült az NCA
  támogatásával
  2008

     Tájékoztató a 2010 március 17. Képviselőtestületi ülésre. A Baráti Kör munkájáról           

  "Változást és mozgalmat akarunk
  létrehozni. Segíteni akarjuk az
  embereket kimozdulni
  az atomizáltságból
  egy közösségi lét felé.”

  (Közösségfejlesztők Egyesületének
  programjavaslata)

   

   


  T á j é k o z t a t ó

   

  a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület tevékenységéről

   

  Tisztelt Polgámester Asszony, Jegyző Asszony!

  Tisztelt Képviselő Testület!

   

  Tevékenységünk széleskörű és  sokoldalú. Röviden erről tájékoztatom Önöket.

   

  Szervezetünk egy településünkön végzett közösségfejlesztő folyamat eredményeképpen 1991-ben alakult. Cégbíróságnál bejegyzett - 1998 óta - közhasznú nonprofit civil szervezet. Tagjaink létszáma jelenleg 56 fő. Vezetőségünk 5 tagú, az ellenőrző bizottságot 3 fő képviseli és egy gazdaságvezető látja el a pénztárosi  munkákat. Könyvelésünket könyvelő iroda végzi.

  Célunk: a falujukat szerető és érte tenni akaró emberek közösségének összefogása. Fontosnak tartjuk a  hagyományőrzést, a kulturális életbe való részvételt, aktív közreműködést, a különböző nemzedékek együtt munkálkodását.

  18 éve működtetjük a Nők életmód népfőiskoláját - ahol sok neves, ismert  előadó tartott foglalkozást - Endrei Judit, Shäffer Erzsébet, Monspart Sarolta, Dr. Aradi Csaba, Dr. Bakó Endre, Mojzesné Dr. Székely Katalin, Dr. Juhász Erika, Dr. Benkéné Kiss Valéria, Marosszéki Emese (a helyi önkéntes program vezetője) és még sokan mások.

  20 év óta  rendezzük meg a Nagyrábéról Elszármazottak Találkozóját.

  2010-ben  10. éve, hogy működtetjük Teleházunkat, mely szó igazi értelmében „mindenki irodája". Általa ablakot nyitottunk a nagyvilágra.  A Teleház közfeladatokat is

  ellát,  segítséget és szolgáltatásokat  nyújtunk a különböző korosztályú és réteget képviselő lakosságnak: munkanélkülieknek, megváltozott munkaképességűeknek,  vállalkozóknak, gyermekeknek, fiataloknak, idős korosztálynak roma kisebbségnek, civil szervezeteknek, intézményeknek.   A látogatók száma átlagban 500 fő volt havonta, így a 10 év alatt  betérők  száma legalább 60.000 fő körüli.  Alakulásunk óta minden nap statisztikát készítünk szolgáltatásainkról.  Ezen kívül díjmentesen végzünk munkát a művelődési háznak, aki helyt ad rendezvényeinkhez. Több alkalommal készítettünk felmérést látogatóink körében az esetlegesen bevezetendő új szolgáltatásokról, technikai felszerelésekről. A Teleház munkatársait alakulása óta a püspökladányi Munkaügyi Központ támogatásával biztosítjuk. Eddig ez 11 fő volt, akit munkanélküliként foglalkoztattunk. Közülük legtöbbnek ez volt az első munkahelye. A Teleház létrehozásáról  évenként egy-egy általános iskolások részére megrendezett vetélkedő keretében emlékeztünk meg. Az oklevelek mellett egy vándor-kupa átadása fémjelezte a Teleház működését. A fiatalok közül nagyon sokan a Teleházban kezdték az Internettel való ismerkedést. Itt történik a  Baráti Kör  adminisztrációs feladatainak ellátása is.  A digitális esélyegyenlőség megteremtése érdekében minden évben rendeztünk vagy alapfokú számítógép kezelői, vagy ECDL-es számítógépes tanfolyamot. Hogy Teleházunk 10 éve üzemel ehhez sok türelemre, kitartásra, szakmai hozzáértésre volt és van szükség.

  1993  óta az Önkormányzattal közösen jelentetjük  meg időszaki kiadványunkat  a Nagyrábéi Hírmondót.

  Kiadásunkban megjelent  könyvek, kiadványok:

   

  • § A Nagyrábéi Falukönyv három kötete (1992., 1995., 2001.),
  • § a Nagyrábéi Ízek - ahogyan elődeinktől tanultuk c. receptes gyűjtemény, (2005.)
  • § 15 éves a Nők életmód népfőiskolája, (2007.)
  • § a Nagyrábéi Képeskönyv (2009.)

  Ezeket a könyveket maguk a tagok gyűjtötték, rendszerezték, írták és Egyesületünk kiadásában jelentek meg.

  2005-ben elnyertük  Hajdú-Bihar  Megye civil szervezetei közül a Koppányi István emlékére alapított CIVIL DÍJAT.

  2009-óta szervezetünk a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal  akkreditált  tanúsítványával rendelkezik. Ennek segítségével foglalkoztatjuk a Teleház egyik dolgozóját.

  Tagjaink, vezetőink és a Teleházban dolgozók  részt vesznek a civil szakmai képzéseken, tanfolyamokon,  konferenciákon, találkozókon.

  Az itthoni kapcsolataink ápolása mellett a határon túli együttműködéseket is folyamatosan erősítjük - Földes - Nagyszalonta, Nagyvárad. Tagjai vagyunk: a Magyar Teleház Szövetségnek, a Magyar Népfőiskolai Tanácsnak, az Észak-alföldi Regionális Teleház Egyesületnek, az Észak-alföldi Regionális Teleházak Szövetségnek, a Közösségfejlesztők Egyesületének, a Megyei Népfőiskolai Egyesületnek, az Északalföldi Regionális Civil Egyeztető Fórumnak. (ÉARCEF-nek). A Művelődési Hete a tanulás ünnepe nemzetközi rendezvényről  évek óta szakmai konferencia és  rendezvénysorozat  keretében emlékezünk meg. Témája:   az élethosszig tartó tanulás szerepe és fontossága az ember élete során.  

  2009  nyarán hagyományőrző  szalmafonó és gyöngyszövő  kézműves tábort rendeztünk    

  Földesen. Ezen a  nagyrábéi, földesi   és a  nagyszalontai gyerekek vettek részt  a nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör és Egyesület szakmai irányításával.  Szintén Földessel közösen rendeztük    meg fiataljaink körében  az "Együttműködve jobb!  új nemzedékek bevonása a népfőiskolai   mozgalomba Nagyrábén és Földesen"  c. pályázati programot.

   

  Nagyon fontosnak tartjuk eddigi kapcsolatainkat, újak keresését, alakítását. Hisz egy civil szervezetet ma már csak a  partnerség, az együttműködés, együttgondolkodás tarthat fenn hosszú távon.   

  Az új évezred új kihívásokat támaszt, melyeknek mindig igyekszünk  megfelelni, elébe menni.

  Vannak elképzeléseink, terveink. Figyeljük az újabb pályázati lehetőségeket és forrásaink előteremtése érdekében pályázatokat nyújtunk be folyamatos működésünkhöz, programjainkhoz.  

  Évek óta fogadjuk a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-át, mely összeg hozzájárul  működésünk, programjaink  kiadásaihoz.

  Az Önkormányzati és minden pályázati  támogatással  mindenkor időben,  pontosan és tételesen elszámolunk.  

  Kérésre segítjük az önszerveződési folyamatokat  településünkön, így pl. a Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület létrejöttét  és rendezvényeiket is támogattuk.  Közösségünk tagjai részére rendezvényeket szervezünk:  ilyenek a szalonnasütés, főzés, kirándulás, színházlátogatás, vezetőségi- és közgyűlések,  megbeszélések..

  Folyamatosan fejlesztjük és aktualizáljuk az Egyesület önálló honlapját, melynek címe: http://www.rabeicivlek.hu/. Ezen minden civil szervezet - amelyik igényli -  információkat jelentethet meg önmagáról,  rendezvényekről, nyilvánossá teheti közhasznúsági jelentését.

  Elérhetőségeink:

  E-mail címeink: telerabe@t-online.hu, nagyrabe@telehaz.hu

  Telefon és fax számunk: 06-54-477-350

  Internetes kapcsolatunkat a   a Magyar Teleház Szövetség Közháló segítségével biztosítja.

  Dióhéjban ennyit a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület tevékenységéről.

   

  Ezúton megköszönöm az Önkormányzatnak a támogatását.

  Nagyrábé, 2010. március 11.

  Józsa Kálmánné   elnök

  2010.10.11 19:15
  Ön a(z) 16934. látogatónk